نکند مقابل امام زمان خود بایستیم!!!

علت اصلی افتادن آنها به این وادی خطرناک این بود که آنها در عمل و نیت خود اخلاص نداشتند، آنها در صورتی به تکلیف دین و شریعت عمل می کردند که با منافع مادی و سیاسی شان منافات نداشته باشد.

 

 

یهودیان مدینه، کفار اوس و خزرج را پیوسته تهدید می کردند که ما منتظر پیامبر آخرالزمان هستیم و چون او ظهور کند همه ی شما را نابود می کنیم.لذا اهل کتاب پیامبر را مانند نزدیکان خود می شناختند و به انتظار او بودند اما همین که ظهور کرد اولین مخالفان او شدند.علت اصلی افتادن آنها به این وادی خطرناک این بود که آنها در عمل و نیت خود اخلاص نداشتند، آنها در صورتی به تکلیف دین و شریعت عمل می کردند که با منافع مادی و سیاسی شان منافات نداشته باشد. از این رو این خطر مذکور شتری است که درِ خانه ما نیز خواهد خوابید و ممکن است ما نیز به خاطر گناهان و عدم خلوص، پس از ظهور حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با او به مخالفت برخیزیم و منافع و فرقه گرایی که وابستگی های غیر الهی و غیرخالصانه است کار ما را به امام کشی بکشاند.

 

منبع :

برگرفته از تفسیر یک جلدی مبین ، به نقل از کانال استاد بهرامپور

 

[ جمعه 22 اردیبهشت 1396  ] [ 10:57 ق.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما