ترک گناه به خاطر امام زمان

نیمه های شب یک انسانی بلند می‌شود برای من و تو و تمام مردم جهان " دعا " می کند ...
برای من و توبیشتر دعا می کند دلش برای گناهان من و تو درد می آید .
دلش می خواهد ،ما کارهای خوب بکنیم.
دلش می خواهد ما به آن عهدهایی که صبح ها در دعای عهد می خوانیم پای بند باشیم
دلش می خواهد دعا را نخوانیم و برویم ؛و فقط الفاظ را بخوانیم،
میخواهد به مفاهیمش هم توجه بکنیم به مفاهیمش عمل بکنیم
.

 


ادامه مطلب


[ پنج شنبه 18 آذر 1395  ] [ 08:19 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما