میلاد نور و آب و آینه مبارک باد....

ما گوشه نشينان خرابات الستيم
تا بوي ميي هست در اين ميکده مستيم
مطرب به نواي ره ما بي خبران زن
تا جامه درانيم ره جامه دران زن
آورد خمي ساقي و پيمانه بر آن زد
تو نيز بجو ساز خود و زخمه بر آن زن
زان زخمه که بي حوصله از شحنه هراسد

در ادامه می خوانید....

 


ادامه مطلب


[ چهارشنبه 11 فروردین 1395  ] [ 07:03 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما