احادیثی از ظهور امام مهدی (عج):

 هرگاه آواز دهنده ای از آسمان آواز داد که . « همانا حق در میان خاندان محمد است » ، در آن هنگام نام مهدی بر سر زبان های مردم می افتد واز جام محبت او می نوشند وجز نام او بر زبان ندارند .

 « امام علی (ع) »

 خداوند قائم ما را از پس پرده غیبت بیرون می آورد وآنگاه او را از ستمگران انتقام می گیرد .

« امام حسین (ع) »

آنگاه کا برپادررنده عدالت (امام مهدی عج ) قیام کند ، عدالتش نیکوکار وبدکار را فر می گیرد .

« امام حسین (ع) » 

 آنگاه که قائم ما قیام کند ، خدا آفت را از شیعیام ما بزداید ودلهایشان را چون پاره های آهن [ استوار ]  سازد .

« امام سجاد (ع) »

منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم ، چنانکه از ستم آکنده است .

 « امام مهدی (عج ) »  

انتظار :

شما امیدوار فرج وگشایش الهی باشید واز کمکهای خداموند نومید نگردید ؛همانا برترین اعمال نزد خالق یکتا انتظار فرج است .

  احادیثی از انتظارفرج :

برترین اعمال امت من انتظار فرج است .

« پیامبر اکرم (ص) »

در انتظار فرج باشید واز رحمت خدا نومید نشوید .

« امام علی (ع) »

آن که منتظر فرج ما است ، همچون کسی است که در راه خدا در خون خود تپیده  باشد .

« امام علی (ع) »

منتظران ظهور امام مهدی (عج ) برترین اهل هر زمان اند .

 « امام سجاد (ع) »

در شب و روزت منتظر فرج مولایت باش .

« امام صادق (ع) »

 آنکه به ما ایمان آورد وسخن ما را تصدیق کند منتظر امر [ فرج ]  ما باشد ، همچون کسی است که زیر پرچم قائم به شهادت برسد . 

 « امام صادق (ع) »

منتظر ظهور امام دوازدهم مانند کسی است که در رکاب پیامبر خدا شمشیر کشیده است واز ایشان دفاع می کند .

« امام صادق (ع) » 


ادامه مطلب


[ جمعه 2 بهمن 1388  ] [ 12:15 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما