ویژگیهاى یاران آن حضرت در قرآن

در قرآن این كتاب انسان ساز و حركت آفرین در رابطه با یاران نمونه حضرت مهدى (عج ) یك آیه است كه بسیار امید بخش و سازنده است ، این آیه در حقیقت بیانگر حقائق و واقعیتهائى است كه اگر به طور جدى و همه جانبه تعقیب گردد، موانع سر راه را برمى دارد و جهان را به استقبال مصلح جهانى حركت مى دهد .
در سوره مائده آیه 59 خداوند به طور مستقیم ، مؤ منان را مورد خطاب قرار داده و مى فرماید :
اى مؤ منان هر كس از شما مرتد شد و از اسلام بیرون رفت ، خداوند در آینده جمعیتى را مى آورد كه داراى این چنج امتیاز هستند :
1- هم خداوند آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارند .
2- در برابر مؤ منان خاضع و مهربانند .
3- در برابر مشركان و دشمنان ، سرسخت و نیرومندند .
4- به طور پى گیرى در راه خدا جهاد و تلاش مى كنند .
5- در مسیر انجام وظیفه از سرزنش هیچ سرزنش كننده اى نمى هراسند .
این فضل خدا است كه به هر كس بخواهد (و شایسته ببیند) مى دهد، فضل و رحمت خدا وسیع است و او بر همه چیز آگاه است .
در روایات براى این آیه مصادیق مختلفى بیان شده از جمله اینكه :

 این آیه در مورد یاران حضرت مهدى (عج ) است كه با این ویژگیها با تمام قدرت ، در مقابل مرتدین و كارشكنان مى ایستند، و براى برقرارى حكومت عدل امام قائم (عج ) و برقرارى عدالت در كل جهان تلاش مى كنند .
و در عبارتى امام صادق علیه السلام فرمود :
صاحب این امر حضرت مهدى عج در پرتو این آیه در حمایت چنین یاران آگاه و دلاورمحفوظ است .
ویژگى اول : به عشق آن یاران به خدا اشاره مى كند، آنها كه جز به خدا نمى اندیشند، در حدى كه خداوند نیز آنها را دوست دارد.

 روشن است كه چنین روحیه اى كه در پرتو ایمان و توكل بدست مى آید، بزرگترین عامل خیزش و پرواز و اراده و تقوى است كه نقش آن در حماسه آفرینى اعجازآمیز و شگفت انگیز مى باشد .
ویژگى دوم : به پیوند اخلاقى و وحدیت و یكپارچگى با مؤ منان اشاره مى كند كه نقش آن در پیشبرد كار بسیار مهم و چشمگیر است .
ویژگى سوم : حاكى از سازش ناپذیرى مؤ منان در برابر كافران ، و نه شرقى بودن و نه غربى بودن آنها است كه در پرتو آن هر گونه تلاش و شگرد دشمن خنثى مى گردد ....
ویژگى چهارم : جهاد و مبارزه پى گیر با كفار و دشمنان اسلام است .
بالاخره ویژگى پنجم : كه بسیار مهم است ، قاطعیت و پایمردى مؤ منان را بیان مى كند كه روح محافظه كارى و مجامله در آنها نیست ، از عوامزدگى و محیطزدگى و غوغاى اكثریت منحرف و استهزاء آنها نمى هراسند، و با گامهاى استوار در صراط مستقیم حركت مى كنند و یاوه هاى چپ و راست در حركت آنها اثر ندارد .
و باید به آغاز آیه نیز توجه داشت كه ارتداد و بیعت شكنى عده اى وجیه المله ، آنها را سست و نگران نمى كند، آنها شرایط سخت حاضر را معیار قرار نمى دهند امید به آینده دارند، چرا كه خود آینده سازند و كمبودها آنها را سست و لرزان نمى كند .
در میان این ویژگیها هر چند همه در جاى خود از اهمیت بسیار برخوردارند ولى این ویژگى پنجم از همه مهمتر به نظر مى رسد ابوذر غفارى ، آن مرد نستوه و قاطع را در تاریخ با این لقب : لا یخاف فى اللّه لومة لائم مى خوانند، و خود مى گوید :

پیامبر صلى اللّه علیه و آله به من سفارش كرد كه در راه خدا از یاوه سرائى یاوه سرایان و سرزنش كنندگان نهراسم .

وقتى كه حجر بن عدى آن بزرگمرد خدا با یارانش به فرمان معاویه به شهادت رسیدند، امام حسین علیه السلام بزرگترین چهره انقلابى تاریخ به عنوان اعتراض به معاویه نوشت و در آن نامه بخصوص این ویژگى حجر و یارانش را تذكر داد و نوشت :
تو كسانى را كشته اى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كردند، گناه را بزرگ مى شمردند و لا یخافون فى اللّه لومة لائم و در راه خدا از ملامت ، ملامت كنندگان نمى هراسیدند .
بسیارى هستند از یاوه سرائیهاى رسانه هاى همگانى شرق و غرب تحت تاءثیر قرار مى گیرند و خود را مى بازند، ولى اگر داراى این ویژگى بودند، هیچگونه تحت تاءثیر قرار نمى گرفتند بلكه بیشتر به راه خود ادامه مى دادند .

 

ادامه مطلب


[ پنج شنبه 1 بهمن 1388  ] [ 11:16 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما