نزدیک است

40 طلوع تا 72 غروب باقی مانده!

می شود 40 عاشورا خواند

می شود 40 قطره اشک ریخت

می شود 40 مراقبت کرد

می شود 40 نماز اول وقت خواند

 می شود 40نفر را عاشورایی نمود

می شود 40 نغمه انتظار سر داد

می شود...

می شود مانند هر صبح و شام گذشته،گذراند

پ ن۱:دلم گرفته،هوای گریه داره.تو نمازاتون برای همه دعا کنید.

عجب دنیای نازیبایی است.خدایا فرجش رو از سال به ثانیه مبدل فرماادامه مطلب


[ یک شنبه 27 دی 1388  ] [ 11:39 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما