خاک درب کوی تو ؛ سرمه چشم ما آقا

 سلام ...


مرغ دلم راهي قم مي شود

در حرم امن تو گم مي شود

عمه سادات سلام عليک

روح عبادات سلام عليک

کوثر نوري به کوير قمي

آب حيات دل اين مردمي

عمه سادات بگو کيستي

فاطمه يا زينب ثانيستي

از سفر کرب بلا آمدي

يا که به ديدار رضا آمدي

************************************ادامه مطلب


[ دوشنبه 21 دی 1388  ] [ 01:07 ق.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما