کی می‌رسم به لذتِ در خواب دیدنت؟

کی می‌رسم به لذتِ در خواب دیدنت؟

سخت است، سخت... از لب مردم شنیدنت...


نامت را فراوان بر زبان‌ها می‌آورند در این شهر...

 صدایت می‌زنند... نامت را قاب می‌کنند روی دیوارها...

 نامت را آذین می‌بندند در کوچه‌ها و معبرها...

نامت را به یکدیگر می‌گویند و من چه بسیار نام تو را شنیده‌ام،
ای مهربان‌ترین.

اما دریغا که دیدارت را هرگز...


ادامه مطلب


[ جمعه 24 آبان 1392  ] [ 08:33 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما