آقاجون دلم گرفته..........؟

سلام آقا جون

دوباره دلم گرفت ، یاده شما افتادم

آقا جونم دلم گرفته از همه آدما ،

دلم از دسته آدمایی مثل خودم گرفته

دلم بدجور گرفته...

نمی دونم چرا ماها اینجوری شدیم

اونقدر درگیر دنیا شدیم که یادمون رفته یه مولایی داریم که باید یادش باشیم و برای ظهورش دعا کنیم

آقا جونم یه وقت بود دلم خوش بود هر روز حتی برای لحظات کمی هم که شده یاده شما می افتادم...ولی حال چه بگویم که...

همیشه یه دعا داشتم اونم دعا برای فرجتون بود

دلم پر می زد برای جمکرانتون...

آقا جون احساس میکردم خیلی بهتون نزدیکم


ادامه مطلب


[ پنج شنبه 28 شهریور 1392  ] [ 11:51 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

باز هم مرا فرصت گفتن میدهی...

 

آن قدر که وقتی بنده رو سیاه تو

سالی را به تمام خطا می کند

هر روز و هر ماهش را به گناه می آلاید

هر لحظه شب و روزش را با تو در می ستیزد

و تا تو روی می کنی روی می گرداند

و تا تواش می خوانی دیگری را می خواند

باز هم چون به سوی تو رو می کند و می آید

آن آغوش گشاده احسان را چنان بدو می نمایی

که هر چه کرده از یاد می برد

دوباره می آید ، می نشیند و سر بر می آورد

و چشم در دستان پر مهر تو می دوزد

تا در آبشار نگاه خویش غرقش کنی

و در نزد خویشش جای دهی

تو آن قدر مهربانی که باز هم

مرا فرصت گفتن می دهی...ادامه مطلب


[ پنج شنبه 28 آبان 1388  ] [ 03:32 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما