اي موعود هستي ...ای موعود هستی ...

آیا می شود پیام دلخستگی ها و آشفتگی هایم را

نسیم عشق و دوستی من به دست عنایت تو برساند؟

آیا می شود من با همه حقارت و ناچیزی ام

به آستان مقدس تو پر کشم و در آسمان معرفت تو پرواز کنم؟

آیا می شود زبان الکن من به لطف نگاه مهربان تو گشوده شود

و ناخوانده های صحیفه جانم را در پیشگاه تو عرضه کند ؟

من حقیر و ناچیزم اما تو بزرگ و با عظمتی،

این ذره ناچیز را در آسمان بیکران خود بار ده. 

ادامه مطلب


[ پنج شنبه 28 آبان 1388  ] [ 03:18 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما