الله

الهی !

 آن روز موعود که تکسوار عشق با خورشید می آید، تا عدالت تو را برمنتظرانش

هدیه دهد


ادامه مطلب


[ پنج شنبه 9 مهر 1388  ] [ 07:17 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما